Vergoedingen

De praktijk is ingeschreven in het kwaliteitsregister van ProCert, wat kwaliteit en deskundigheid waarborgt. De medisch pedicure is daarmee bevoegd en bekwaam om zo geheten risicovoeten te behandelen.

De behandeling van risicovoeten is een basisbehandeling, waarbij met instrumenten en product keuze rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van de voeten.

Vergoedingen bij Diabetes
Om er achter te komen of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering is het noodzakelijk uw voeten te laten screenen. Deze screening kunt u beschouwen als een ‘risico-inventarisatie’ die in kaart brengt welke risico’s u en uw voeten lopen. Deze word uitgevoerd door de huisarts of podotherapeut. Hierna word in kaart gebracht of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Vergoedingen bij Reuma
Voetzorg bij reumatische aandoeningen wordt niet door uw basisverzekering vergoed. In sommige gevallen is het wel mogelijk om deze voetzorg vanuit een aanvullend pakket van de zorgverzekering te ontvangen. U hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig. Let op, bij sommige zorgverzekeraars heb je vooraf toestemming nodig. De eventuele vergoeding verschilt per verzekering. Zo zijn er zorgverzekeraars die een maximaal bedrag per jaar uitkeren en zorgverzekeraars die per behandeling een bepaald bedrag vergoeden. Dit is terug te vinden in de polisvoorwaarden.

Let op!
In sommige zorgverzekeringspakketten kunt u op jaarbasis voor een bepaald bedrag aan voetzorg declareren zonder dat u reuma of diabetes heeft. Dit is per pakket verschillend en kunt u terug vinden in uw polisvoorwaarden. 

Meer informatie over vergoedingen? Raadpleeg deze link.